در مدرسه علمیه الزهرابرگزار شد

کرسی آزاد اندیشی با موضوع اشتغال زنان حدود باید ها و نباید ها و راهکارها

شناسه خبر : 57180

1396/12/14

تعداد بازدید : 189

کرسی آزاد اندیشی با موضوع اشتغال زنان حدود باید ها و نباید ها و راهکارها
صبور، معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) عسلویه: صبح امروز مورخ 96/12/14 کرسی آزاد اندیشی با موضوع اشتغال بانوان، حدود و بایدها و نبایدها و راهکارها در سالن اجتماعات و با حضور طلاب و اساتید این مدرسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) عسلویه به همت معاونت پژوهش این مدرسه صبح امروز کرسی آزاد اندیشی با موضوع اشتغال بانوان، حدود و بایدها و نبایدها و راهکارها در سالن اجتماعات این مدرسه برگزار شد.

صبور، معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) عسلویه در گفت گو با روابط عمومی این مدرسه از برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع اشتغال بانوان، حدود و باید ها و نبایدها و راهکارها خبر داد و گفت:  صبح امروز مورخ 96/12/14 کرسی آزاد اندیشی با موضوع اشتغال بانوان، حدود و بایدها و نبایدها و راهکارها در سالن اجتماعات و با حضور طلاب و اساتید این مدرسه برگزار شد.

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) ضمن بیان توضیحاتی پیرامون کرسی ادامه داد: در این کرسی خانم احمدی به عنوان استاد ارائه دهنده، با استناد به قرآن گفت: در قرآن کریم هیچ آیه ایی دال بر عدم اشتغال زن در بیرون از خانه وجود ندارد. و اشتغال زنان فواید فردی، اجتماعی، اقتصادی و ... دارد که با رعایت حدود و بایدها و نبایدها می تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد.

صبور در ادامه خاطرنشان کرد: در این کرسی سه نفر از طلاب به عنوان موافق و سه نفر دیگر از طلاب به عنوان مخالف نظرات خود را ارائه دادند.

وی با اشاره به نظرات طلاب موافق و مخالف گفت: گروه موافق، کمک به حفظ شئونات اسلامی، افزایش توان مدیریتی بانوان، اعتماد به نفس زنان و کمک به اقتصاد خانواده ، افزایش و آگاهی و بینش زنان با حضور در جامعه را از پیامد های مثبت اشتغال زنان دانستند.

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء(سلام الله علیها) به نظرات گروه مخالف هم اشاره کرد و گفت: گروه مخالف، عدم رسیدگی به امور خانه و خانواده و تربیت صحیح فرزند، اشکال در ایفای نقش خود در جامعه و افسردگی و جایگزینی زنان به جای مردان در برخی از شغل ها و آسیب پذیری زنان در محیط کار به ویژه محیط های مختلط از پیامد های منفی اشتغال زنان بیان کردند.

صبور در پایان به بیان جمع بندی مطالب توسط داور پرداخت و اظهار داشت: خانم خدادادی به عنوان داور به جمع بندی مطالب  پرداخت و گفت: اشتغال زنان صرف نظر از فوائد و آسیب ها، باید ها و نبایدهایی دارد که در جامعه مشهود است. اما باید حدود و اشتغال زنان به درستی مشخص شود و آیه ی محکمی بر حرام بودن شاغل بودن بانوان وارد نشده استو اگر اشتغال بانوان با رعایت حدود و اصول باشد می تواند مفید واقع شود.